BLOGG

Skal du ha utført elektriske tjenester i din bolig, eller i ditt bygg, er det enkelte ting du bør vurdere før du bestiller elektriker.

Fred Martin Langøy       13/02/2019

Det første du bør sjekke er om elektrikeren kommer fra et firma som er godkjent av DSB. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er den offentlige instansen som godkjenner de selskap som har godkjent installatør. Har ikke selskapet en registrert installatør har de ikke lov til å utføre installasjoner. Er du usikker så velg et medlem i Norgeseliten eller søk på dsb.no etter godkjente installatører før du bestiller tjenester.

Installatøren er den som har det faglige ansvaret i firmaet. Det betyr at vedkommende har ansvar for at alle montører utfører sitt arbeid etter de gjeldene forskriften vi har i Norge. Det å jobbe med strøm i Norge er ganske krevende. Stadige endringer i forskriftene og stadig nye produktområder gjør jobben utfordrende. Et eksempel på et nytt produktområde som kommer alt mer er solcellepaneler og energilagring i bygg. Her er det mye å tenke på slik at installasjonen både er trygg og riktig. Dette var bare ett eksempel og det er stadig nye ting både innen industri, næring og privatboliger.

Råd nummer to er å velge en solid installatørbedrift med lang fartstid, som også vil eksistere i morgen. Du som kunde har reklamasjonsrett og garanti på utført arbeid, men da er det jo viktig å vite at firmaet faktisk har god og sunn drift så de også kan være til hjelp noen år etter installasjonen dersom feil oppstår. Norgeselitens installatører gir 5 års garanti på utført arbeid, noe som gir deg en økt trygghet.

Vi har kurs for lærlinger, montører og installatører slik at de kan hjelpe deg med gode råd og riktige installasjoner.

Siste rådet er å kjøpe tjenester fra en lokal bedrift med fast kontoradresse. Vi i bransjen hører stadig om kunder som har kjøpt tjenester av omreisende elektrikere. Det kan være fristende der og da, men ved feil og mangler er gjerne disse bedriftene som sunket i jorden. Det hjelper lite om de var billigst i utførelse hvis noe oppstår noen måneder etter utført jobb. Da er det ofte den lokale installatøren som må trå til og rette opp, og den billigste løsningen ender gjerne som den dyreste.

Helt på tampen; får du utført arbeidet svart kan du glemme alle rettigheter og garantier, da er du selv ansvarlig for din installasjon. Lar du oss ta jobben gir vi deg visshet og trygghet om at ditt anlegg er forskriftsmessig gjort og i tipp topp stand.

Godt valg

Fred Martin Langøy

Kjedeleder Tilbake