SIKKERHET

Sikkerhet relaterer seg til om det elektriske anlegget kan møte de kravende bedriften stiller, f.eks. er det nok strøm til å dekke bedriftens behov.

Et strømbrudd pga. overbelastning kan få store konsekvenser om det f.eks. ramme vitale deler av dataanlegget.

Sikkerhet innbefatter også enkle en trygghet for at f.eks. kaffetrakteren er slått av når du forlater kontoret. I dag oppstår en del branner pga. uforsvarlig bruk a blant annet kaffetrakter. En stikkontakt med timer løser dette problemet enkelt.

Forsvarlig tyveri-, brann og vannalarm gir også økt sikkerhet. Ved å la installatøren hjelpe deg med å tilpasse det elektriske anlegger til bedriftens spesifikke behov, vil det kunne gi deg trygghet i den daglige driften.

Vi tilbyr internkontroll og om du tar en slik kontroll vil du motta en tilstandsrapport over det elektriske anlegget. Da vil du få svar på om det elektriske anlegget dekker bedriftens spesifikke behov.

Grenstaver og kabelkanaler

Det fines i dag enkle løsninger for å samle kablene og integrere stikkontaktene. Kabelkanaler av ulike slag løser dette problemet. Kanalene samler kabler for tele, data og elektrisitet i en og samme kanal. Systemene kunde tilpasses og monteres på stedet slik at kunden alltid får den optimale løsningen.

Grenstaver gir maksimal sikkerhet

Grenstaver forsyner kontorplassen ol. med stikkontakter, uttak for tele og data. På enkel og sikker måte får du en fleksibel løsning. Grenstaver gir maksimal fleksibilitet og frihet. I dag tilbys det en rekke ulike løsninger som kan skreddersys for spesifikke behov. Stavene leveres enten som frittstående eller integrert. Grenstavene kan benyttes både i kontorlandskap og cellekontorer og de frittstående stavene har ofte en fleksibilitet i det at de kan flyttes innen en definert radius.

Tilkoblingspunktene kan plasseres hvor som helst på kanalen og grenstavene leveres ofte kundetilpasset. Det er ingen problem å utvide grenstavene med flere kontakter i ettertid.

Overspenningsvern

Lynutladninger i atmosfæren fører ofte til at det lages (inuseres) høye overspenninger på luftledningsnettet til elektrisitetsverket og televerket. Disse overspenningene søker til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der.

Skader kan overspenning utrette

Overspenninger gir seg til kjenne ved å skade vanlig utstyr som motorer til frysere eller elementer i vannvarme m.m. som er koblet til jordet stikkontakter eller opplegg. Det kan også lett ødelegge ømfintlig utstyr som PC’er og apparater som er tilknyttet både el-og telenettet.

Sikre deg mot overspenningsskader

Et overspenningsvern er en teknisk innretning som hat til oppgave å lede overspenninger til jord før de kommer inn og gjør skade på installasjonen. Overspenningsvernet har den evnen at det blir strømledende når spenningen kommer over et visst nivå.