VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi har blitt et mye brukt begrep de siste årene og det er ikke helt uten grunn ettersom det kan hjelpe mange med å håndtere hverdagen på en bedre måte. Det gjelder i grunnen alle, men det er særlig den eldre delen av befolkningen som har vært i fokus.

Det første du tenker på når du hører ordet velferdsteknologi er kanskje mulighetene for å behandle pasienter i deres eget hjem, uten at legen eller sykepleieren trenger å være til stede. Det skjer typisk via nettbrett eller pc med videokommunikasjon. Andre ting er alarmer som varsler om at det er på tide å ta medisinen sin og automatiske dosetter som styrer at pasienten får korrekt mengde.

Dette er selvsagt helt riktig, men velferdsteknologi er også mye mer.
Egentlig handler det om mulighetene til å la teknologien overta oppgaver og styre boligen – også kjent som smarthus. Det er mange muligheter:

  • Sensorer som registrerer ulike typer aktivitet, for eksempel at en person faller eller at utgangsdøren står åpen
  • Overvåking og alarmer knyttet til vannlekkasjer, brann eller varme
  • Styring av temperatur, lys og ventilasjon
  • Smarte dører med mulighet for fjernåpning og videokommunikasjon fra innsiden
  • Sensorer som varsler om kjøleskapdøren står åpen og komfyrvakt som forhindrer tørrkoking og dermed brann og flere andre funksjoner

Mye av dette vil egne seg godt for eldre og demente som ønsker å bo så lenge som mulig i sin egen bolig. En kjent problemstilling når det gjelder demente er for eksempel at de forsvinner ut. En sensor som varsler om utgangsdøren er åpen forhindrer ikke dette, men gjør at det er mulig å respondere raskere. Det gir mer trygghet både for pasient og pårørende.

Samtidig egner teknologien seg godt for alle, uavhengig av alder eller funksjonsnivå. Det gir både et mer praktisk og tryggere og mer behagelig liv. I tillegg vil automatisering av for eksempel varme, lys og ventilasjon gi en økonomisk effekt i form av lavere strømregninger. Norgeseliten har laget en liten animasjonsfilm som viser et eksempel på hvordan smarthusteknologi kan brukes til velferd.